23.02.2012

Klasztor Hieronimitów - Portugalia

Klasztor hieronimitów położony w lizbońskiej dzielnicy Belém. Budowa klasztoru rozpoczęła w 1502 z polecenia króla Manuela I jako wyraz dziękczynienia za szczęśliwą wyprawę Vasco da Gamy do Indii, zakończyła w roku 1551, kiedy jego syn Jan III zrezygnował z jej finansowania.
Klasztor uważany jest za perłę stylu manuelińskiego, będącego połączeniem gotyku i renesansu. Budowlna została wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w roku 1983.
W klasztorze znajdują się groby króla Manuela I i jego żony Marii Aragońskiej oraz króla Jana III i jego żony Katarzyny Habsburg. Są też tam nagrobki żeglarza Vasco da Gamy (1468-1523) i pisarza Luisa de Camões (1527-1570).
13 grudnia 2007 r., podczas szczytu Unii Europejskiej, na terenie klasztoru podpisano formalnie tzw. Traktat Reformujący Unię Europejską, odtąd nazywany Traktatem Lizbońskim

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz