05.05.2011

Kilimandżaro - Tanzania

Kilimandżaro – góra w Tanzanii leżąca przy pograniczu z Kenią. Jest najwyższą górą Afryki i jednym z najwyższych samotnych masywów. W jego skład wchodzą trzy szczyty będące pozostałością po trzech wulkanach:
* szczyt Uhuru na wulkanie Kibo (Kilimandżaro) – 5895 m n.p.m.
* Mawenzi – 5150 m n.p.m.
* Shira – 3940 m n.p.m.
5.10.1889 Hans Meyer & Ludwig Purtscheller byli pierwszymi Europejczykami, którzy weszli na Kilimandżaro.
3 komentarze: